EDL Geoportaal heeft de modules Begraafplaatsen (Zoek het graf van een dierbare), Stratenatlas (Zoek en situeer straten.), Fiets- en Wandelroutes (Ontdek routes in uw gemeente), Inname Openbare Weg (Bekijk obstructies van de openbare weg),